icon

оголошення про проведення конкурсу з відбору організатора аукціону з продажу комунального майна Сагунівської сільської ради

26.07.2017

 

Оголошення

про проведення конкурсу з відбору організатора аукціону з продажу комунального майна Сагунівської сільської ради

   
Замовник аукціону  Сагунівська сільська рада
 
Характеристика майна, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні  

автомобіль ЗАЗ1102,1994р.випуску

 

 

Рухоме майно у загальній кількості :   1 одиниці

Вимоги до організатора аукціону  

 

 

1. Бути юридичною особою, зареєстрованою у встановленому законом порядку, що має право здійснювати продаж майна шляхом проведення аукціону;

2. Наявність досвіду проведення аукціонів;

3. Наявність технічних можливостей для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу);

4. Наявність власного або орендованого приміщення, та/або технічної можливості для проведення аукціону;

5. Мати електронний майданчик для проведення електронних торгів;

Кінцевий термін прийняття заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам Кінцевий термін на прийняття заявок 11.08.2017 рік
Повний перелік документів, що повинен надати Претендент для участі в конкурсі. 1. Заява про участь у конкурсі, в якій зазначається повне найменування/ прізвище та по-батькові; код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідні органи державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв’язку, прізвище, ім’я та по-батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідні органи державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону, інформацію про технічні можливості забезпечення організації аукціону;

2. Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціон;

3. Довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів;

4. Цінові пропозиції щодо умов виконання робіт з організації та проведення аукціону.

Поштова адреса, за якою подаються заява та відповідні документи Документи подаються за адресою:

19643 Черкаська область Черкаський район, с.Сагунівка, вул.Лесі Українки,77/4

Контактні телефони для довідок 067-556-54-94,342-698

 

 

 

 

Зв'язатись з нами

Напишiть нам своє прохання або рекомендацiї, будемо дуже вдячнi за спiвпрацю!