icon

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

04.11.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
для проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Сагунівської сільської ради
Організатор конкурсу : Сагунівська сільська рада.
Місцезнаходження організатора конкурсу : адреса Сагунівська сільська рада, 19644, Черкаська область, Черкаський район, с. Сагунівка, вул.Лесі Українки, 77/4.
2. Підстава для проведення конкурсу : Рішення Сагунівської сільської ради №24-2/VII від 03.11.2017 року «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території с.Сагунівка».
3. Місце і час проведення конкурсу : 19644, Черкаська область, Черкаський район, с. Сагунівка, вул.Лесі Українки, 77/4. приміщення сільської ради, 01.12.2017р., о 10-00 год.
Прізвище і посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитись з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів : Бодяненко І.І., сільський голова, моб.тел. 0675565494
4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу :
– наявність матеріально – технічної бази;
– вартість надання послуг ;
– досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;
– наявність та кількість працівників відповідної категорії.
Обсяг послуг з вивезення побутових відходів: ( розраховується на підставі норм, затверджених органом місц. самоврядування).
Вимоги щодо якості надання послуг:
– дотримання графіка вивезення побутових відходів ( за винятком настання обставин непереборної сили), погодженою з Сагунівською сільською радою.
– дотримання вимог стандартів , нормативів, норм, порядків та Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070
6.Перелік документів ( оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії), які подаються учасниками конкурсу для участі в конкурсі та підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам:
– балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній рік;
– довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду про відсутність ( наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;
– документ, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання ( кількість спеціально обладнаних транспортних засобів , які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);
– документ , що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, ремонтних, великогабаритних, рідких побутових відходів за останній рік;
– технічний паспорт на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;
– довідка – характеристика спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність, пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації , якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;
– довідка про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;
– довідка про проходження водіями медичного огляду;
– документа , що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;
– документ , що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів , використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення , тощо;
– інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів ( впровадження роздільного збирання , інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об’єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження.
Межі певної території населеного пункту, де планується надавати послуги з вивезення побутових відходів, визначає організатор конкурсу: для села – не менше його загальної території.
8.Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:
одноквартирні житлові будинки:
– зальна кількість будинків , кількість мешканців таких будинків –
– місцезнаходження будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація , а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах
– наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів ( контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів
– характеристика під’їзних шляхів
підприємства, установи та організації:
– загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій , їх характеристика
( бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо – та газопостачання ), місцезнаходження , кількість , об’єм –
– площа зелених насаджень на території підприємства , установи та організації ( у разі їх наявності)

9. На території Сагунівської сільської ради об’єкти поводження з побутовими відходами відсутні. Відходи повинні перевозитись до с.Руська Поляна (вказується найближчий об’єкт поводження з побутовими відходами)
10. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування та місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг на надання яких подається пропозиція.
Конверти з конкурсними пропозиціями , що надійшли після закінчення строку їх подання , не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.
Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.
Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

11. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:
– рівень матеріально – технічного забезпечення;
– вартість послуг;
– кількість працівників відповідної категорії;
– строки надання послуг;
– наявність позитивного досвіду в роботі з надання послуг.

12. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.
Організатор конкурсу протягом трьох днів з моменту отримання про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення.
У разі находження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце , час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.
Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників, конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

13. Способи , місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування та місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг на надання яких подається пропозиція.
__________________________________________________________________
( місце та кінцевий строк)

14. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:
Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться за відсутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.
Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.
Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів , подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.
Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться ( місце, дата, час)

4. – Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться о 10 год. 00 хв. 01.12.2017 року за адресою: 19644, Черкаська область, Черкаський район, с. Сагунівка, вул.Лесі Українки, 77/4. приміщення сільської ради,

– Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.
– Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.
– Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.
15. Визнання конкурсу таким, що не відбувся.
За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:
– учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;
– конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;
– встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;
– учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.
Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:
– неподання конкурсних пропозицій;
– відхилення всіх конкурсних пропозицій.
У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.
Конкурсні пропозиції, які не були відхилені оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.
16. Визначення переможця конкурсу та укладення договору. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.
Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, а також інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.
Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні. Організатор конкурсу протягом не більш як п’яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п’ять років.
У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на території населеного пункту відповідно до типового договору.
17. Розгляд спорів. Спори, що виникають у зв’язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

Зв'язатись з нами

Напишiть нам своє прохання або рекомендацiї, будемо дуже вдячнi за спiвпрацю!