ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ с.САГУНІВКИ 2018р.

02.01.2018

САГУНІВСЬКА      СІЛЬСЬКА      РАДА

ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

26-а   сесія  сільської ради VІІ скликання

                                                                           Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2017р.                                                                                      № 26-21/VІІ

 

 

Про затвердження  Положення

про громадський бюджет c.Cагунівки

 

З метою впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів сільського бюджету села Сагунівки, впровадження кращих європейських практик (громадського) бюджетування, керуючись статтею 26, частиною 1 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про громадський бюджет с.Сагунівки (додаток№1).
 2. Виконавчому комітету Сагунівської сільської ради створити на офіційному сайті сільської ради окремий розділ «Громадський бюджет с.Сагунівки», та оприлюднити дану інформацію.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, захисту прав людини.

 

 

Сільський голова                                               І.І.Бодяненко

 

 

 

 

 

 

Додаток№1

до рішення сільської ради

від 20.12.2017 № 26– 21/VІІ

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадський бюджет с.Сагунівки

 

Положення про громадський бюджет с.Сагунівки (надалі – Положення) визначає основні засади процесу взаємодії органів місцевого самоврядування села Сагунівки та громадян села щодо впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів сільського бюджету.

Дане Положення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Розділ 1.

Загальні положення

 1. Формування Громадський бюджет с. Сагунівки проводиться за рахунок коштів сільського бюджету с.Сагунівки.
 2. Загальний обсяг Громадського бюджету с.Сагунівки на бюджетний рік складає до 1 відсотка затвердженого обсягу власних та закріплених доходів загального фонду бюджету села Сагунівки на відповідний бюджетний період.
 3. Основні пріоритети розвитку села Сагунівки, яким повинні відповідати проекти для фінансування за рахунок коштів «Громадського бюджету с.Сагунівки», щорічно конкретизуються в Програмі соціального-економічного розвитку с.Сагунівки на відповідний рік.
 4. Подані для фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету с.Сагунівки проекти повинні бути спрямовані, зокрема, на поліпшення комфорту проживання мешканців та естетичного вигляду села, сприяти соціально-економічному, сприяти розвитку спорту, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності села.
 5. Інформація про перебіг актуальних подій та пропоновані проекти в рамках «Громадського бюджету с.Сагунівки» розміщується у відповідному розділі на офіційному сайті Сагунівської сільської ради за адресою: http://sagunivka.ck.ua/economical/.

Розділ 2.

Інформаційна кампанія.

 1. Щороку для інформування населення про можливість взяти участь у конкурсі проектів, які фінансуються за рахунок коштів Громадського бюджету с.Сагунівка проводиться інформаційна кампанія.
 2. Інформаційна кампанія здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету.
 3. Автори проектів самостійно за власний рахунок організовують інформаційні заходи серед мешканців села з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців громади села Сагунівки.

 

Розділ 3.

Подання проектів

 1. Проекти для фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету с.Сагунівки можуть подавати фізичні особи – мешканці села Сагунівки, які зареєстровані і постійно проживають на території села Сагунівки, і яким на момент подачі пропозиції виповнилось 16 років та громадські організації села ( в подальшому – автор ).
 2. Від одного автора протягом одного року може надходити не більше одного проекту.
 3. Проекти за обсягом фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету с.Сагунівки розподіляються на:

– мікропроекти  – з обсягом фінансування  до 25 тис.грн.;

– проекти- з обсягом фінансування від 25 тис.грн.

 1. Проекти повинні відповідати наступним істотним вимогам:

– назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладеною лаконічно, в межах одного речення.

– проект подається особисто автором проекту за встановленою цим Положенням формою проекту (додаток 1 до Положення);

– проект не суперечить чинному законодавству України;

– реалізація проекту належить до компетенції виконавчих органів Сагунівської сільської ради;

– проект має відповідати стратегічним пріоритетам і цілям розвитку села;

– в разі подання проекту у сфері просторового розвитку проект має відповідати Генеральному або детальному плану села Сагунівки;

– проект повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року і спрямований на кінцевий результат;

– проект має отримати підтримку не менше 10 осіб – членів територіальної громади села Сагунівки (крім автора), що засвідчується відповідними підписами;

– при формуванні проектних пропозицій, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів, авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України www.minregion.gov.ua (підрозділ “Ціноутворення» розділу «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»).

 1. В рамках Громадського бюджету с.Сагунівки не фінансуються проекти, які:

– суперечать чинному законодавству України; напрямкам діяльності, визначеним місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами;

– передбачають виключно розробку проектної документації;

– реалізація яких передбачає залучення додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів бюджету.

 

 

 1. Терміни подачі проектів:

протягом 45 днів з моменту оголошення про початок збору проектів на офіційному сайті сільської ради.

 1. Проектні пропозиції подаються:

– електронною поштою на e-mail:   sagunivskarada@ukr.net з поміткою «Громадський бюджет с.Сагунівки»;

– у паперовому вигляді за адресою: вул.Лесі Українки,77/4, с.Сагунівка, Черкаський район, Черкаська область, 19644, виконавчий комітет Сагунівської сільської ради  з поміткою «Громадський бюджет с.Сагунівки».

 1. Зміни та узагальнення декількох проектів в один можливо лише за згоди авторів відповідних проектів та не пізніше, ніж за 7 днів до кінцевого терміну приймання проектів.
 2. Автор проекту може зняти поданий проект з розгляду не пізніше, ніж за 5 календарних днів до початку голосування.
 3. Зразок форми проекту розміщується на офіційному сайті сільської ради в розділі http://sagunivka.ck.ua/economical/«Громадський бюджет с.Сагунівки» або можна отримати в паперовому вигляді за адресою: вул.Лесі Українки,77/4, с.Сагунівка, Черкаський район, Черкаська область, 19644,

Розділ 4.

Попередня оцінка і аналіз проектів

 1. Усі подані проекти підлягають попередньому аналізу і оцінці.
 2. 2. Виконавчий комітет Сагунівської сільської ради здійснює загальну попередню оцінку поданих проектів та може залучати до розгляду постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, захисту прав людини.
 3. Виконавчий комітет протягом 10 днів, починаючи з останнього дня, визначеного для приймання проектних пропозицій, здійснює їх аналіз на предмет можливості або неможливості реалізації проекту. В разі недостатності викладеної в проекті інформації для здійснення ґрунтовного аналізу проекту представники виконавчого комітету зв’язуються з автором проекту з пропозицією уточнення інформації протягом 5 днів.
 4. В разі відмови автора проекту надати усю необхідну інформацію проект в подальшому не розглядається.
 5. Розгляду також не підлягають проекти, що містять ненормативну лексику, наклепи, заклики до насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо.
 6. За підсумками попереднього аналізу по кожному поданому проекту виконавчим комітетом складається картка оцінки проекту, форма якої затверджена даним Положенням (додаток 2). Картка містить позитивну чи негативну оцінку запропонованого проекту. В разі негативної оцінки проекту зазначаються аргументовані причини відмови.
 7. Проекти, які отримали позитивну попередню оцінку, підлягають подальшому розміщенню на офіційному сайті сільської ради для проведення голосування.

 

 

Розділ 5.

Голосування та підрахунок результатів.

 1. Кращі проекти серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку, визначають мешканці територіальної громади села Сагунівки шляхом рейтингового голосування.
 2. Голосування проводиться:

– на офіційному сайті сільської ради : http://sagunivka.ck.ua/economical/  шляхом  надсилання повідомлення (Тема повідомлення Голосування за громадський проект с.Сагунівки №***);

– в сільській раді шляхом заповнення друкованої версії анкети (додаток 3 до Положення).

 1. Голосування триває 15 днів.
 2. Підсумки голосування встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проект. Підрахунок голосів здійснюється виконавчим комітетом.
 3. Результати електронного та паперового голосування по кожному окремому проекту підсумовуються.
 4. Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проектів отримали однакову кількість балів, пріоритетність визначається датою реєстрації відповідної проектної пропозиції. Перевага надається проектам, в яких кошти Громадського бюджету є співфінансуванням проекту.
 5. Кількість переможців проекту обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених в сільському бюджеті на відповідний рік для фінансування проектів за рахунок коштів Громадського бюджету с.Сагунівки.
 6. В разі нестачі коштів на реалізацію пропозиції чергового проекту з переліку проектів-переможців, складеного у відповідності до п. 6 цього розділу, до уваги береться наступний з проектів-переможців, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, передбачених в сільському бюджеті с.Сагунівки на реалізацію проектів за рахунок коштів Громадського бюджету с.Сагунівки.
 7. Підсумки голосування фіксуються в протоколі засідання Постійної комісії постійної комісіі з питань планування, бюджету, фінансів, з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, захисту прав людини.
 8. Інформація про проекти-переможці публікується на сайті сільської ради в розділі економічні проекти «Громадський бюджет с.Сагунівки».
 9. Усі автори проектів, що опубліковані для голосування, письмово повідомляються про результати голосування уповноваженим робочим органом.

 

 

Розділ 6.

Реалізація проектів та оцінка ефективності використання коштів

Громадського бюджету с.Сагунівки.

 1. Процес фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету с.Сагунівки підлягає постійному моніторингу та щорічному оцінюванню з метою удосконалення цього процесу.
 2. Виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів сільського бюджету, які повинні здійснювати контроль за реалізацією проекту на будь-якому етапі. Автор проекту має право знайомитися з ходом реалізації проекту.
 3. Інформація про хід реалізації проектів-переможців готується виконавчим комітетом та розміщується на офіційному сайті сільської ради в розділі « економічні проекти «Громадський бюджет с.Сагунівки».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про

громадський бюджет с.Сагунівки

 

ФОРМА ПРОЕКТУ,

реалізація якого планується за рахунок

коштів Громадського бюджету с.Сагунівки

у 2018 році

 

 

ВСІ  ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

 

 1. Назва проекту (не більше 15 слів):

……………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………..…………

 

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує розмір витрат):

проект        мікропроект

 

Проект буде реалізовано на території села Сагунівка (місце розташування):

……………………………………………………………………………………..……………

 

 1. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

……………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………..………………

 

 1. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 1. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту.  Якщо проект носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами  проекту особами з особливими потребами ):

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами проекту)

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 1. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації  проекту:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 1. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)

 

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн
1.  
2…  
РАЗОМ:  
 1. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до територіальної громади села Сагунівки та підтримують цю пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).

 

 1. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):
 2. висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси …………………………………………………    для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….…………..

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей.

Примітка:

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Управління економіки), зазначаються  на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.

 1. Інші додатки (якщо необхідно):
 2. a) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,

в)  інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)  …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….


СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

 

 1. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Управління економіки:
Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***
1.

 

Поштова адреса: (індекс), с.Сагунівка,

вул.______, буд. ____ кв._______

 
e-mail:
№ тел.:                  
2. Поштова адреса: (індекс), с.Сагунівка,

вул.______, буд. ____ кв._______

 
e-mail:
№ тел.:                  
3. Поштова адреса: (індекс), с.Сагунівка,

вул.______, буд. ____ кв._______

 
e-mail:
№ тел.:                  
                     

 

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам виконавчого комітету.

***  Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем села Сагунівка.


Додаток

до Форми проекту

 

Список мешканців села Сагунівка, які підтримують цей проект, що реалізуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету с.Сагунівка

у ______ році 

(окрім авторів проекту)

 

Назва проекту

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних Сагунівської  сільської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди.

 

№ п/п Ім’я та Прізвище Адреса проживання Серія та

№ паспорту

Підпис
1  

 

(індекс), с.Сагунівка,     вул. _____, буд.__ ___    
2   (індекс), с.Сагунівка,     вул. _____, буд.__ ___    
3   (індекс), с.Сагунівка,     вул. _____, буд.__ ___    
4   (індекс), с.Сагунівка,     вул. _____, буд.__ ___    
5   (індекс), с.Сагунівка,     вул. _____, буд.__ ___    
6   (індекс), с.Сагунівка,     вул. _____, буд.__ ___    
7   (індекс), с.Сагунівка,     вул. _____, буд.__ ___    
8   (індекс), с.Сагунівка,     вул. _____, буд.__ ___    
9   (індекс), с.Сагунівка,     вул. _____, буд.__ ___    
10   (індекс), с.Сагунівка,     вул. _____, буд.__ ___    

[номер сторінки списку]

Додаток 2

до Положення про громадський

бюджет с.Сагунівка

 

Картка оцінки проекту,

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів

Громадського бюджету с.Сагунівка

у _____ році

 

Розділ І. Попередня оцінка проекту з точки зору правильності і повноти заповнення форми проекту (заповнює виконавчий комітет Сагунівської сільської ради)

 

1.1. Найменування виконавчих органів сільської ради, до повноважень яких відноситься проект (фахівці цих організацій в подальшому братимуть участь в оцінці проекту в складі експертної групи).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

 

1.2. Форма проекту заповнена згідно з вимогами,  немає необхідності запрошувати автора проекту для отримання додаткової інформації.

 

а) так

б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

 

____________                                                                   ____________________________

 (Дата)                                                                              П.І.Б. секретар сільської ради та виконавчого комітету

 

 

 

 

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

Розділ ІІ. Аналіз проекту на предмет можливості або неможливості його реалізації

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

2.1. Форма проекту  містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції проекту на предмет можливості/неможливості його реалізації.

а) так

б) ні (зазначити чіткі причини)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………

2.2. Інформацію, що викладена в формі проекту, було доповнено автором проекту.

а) так  (зазначити, яку саме інформацію надано  додатково)

б) ні

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………

2.3. Запропонований проект стосується повноважень сільської влади

а) так

б) ні (зазначити чіткі причини)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………

2.4. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам (в т.ч. Генеральному плану села Сагунівка (якщо це пов’язано з пропонованим проектом)

а) так

б) ні (зазначити чіткі причини)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………

2.5. Запропонований проект відповідає пріоритетам і цілям  економічного розвитку с. Сагунівка до ______ року

а) так

б) ні (зазначити чіткі причини)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………

2.6. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат :

а) так

б) ні (зазначити чіткі причини)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.7. Кошторис проекту, поданий автором проекту для його реалізації:

а) приймається без додаткових зауважень

б) з зауваженнями (необхідно внести відповідні зауваження за пропонованою нижче формою)

Складові проекту Витрати за кошторисом
Запропоновані автором проекту Зміни, внесені виконавчим комітетом
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

Загальна сума проекту, пропонована автором,  складає ___________гривень.

Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями виконавчого комітету, складає ____________ гривень (заповнюється за потреби)

Обґрунтування внесених змін:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………

2.8. Існує необхідність розробки проектно-кошторисної документації проекту за рахунок коштів сільського бюджету

а) так

б) ні

2.9. Висновок, стосовно технічних можливостей реалізації  запропонованого проекту:

а) позитивний

б) негативний (зазначити чіткі причини)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.10. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів:

а) позитивний

б) негативний (зазначити конкретні причини)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.11. Висновок виконавчого комітету, до компетенції яких відноситься реалізація даного проекту, згідно з п.1.1. розділу 1 цього документу, щодо можливості реалізації запропонованого проекту та можливих додаткових дій, пов’язаних з його реалізацією (наприклад, в частині статусу земельної ділянки, на якій  пропонується реалізувати проекту, отримання додаткових погоджень тощо).

а) позитивно

б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проекту) _________________________________________________________________________

в) негативно (зазначити чіткі причини відмови)

2.12. Чи реалізація запропонованого проекту  передбачає витрати в майбутньому (наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.)

а) так (які у річному вимірі?)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

б) ні

Розділ ІІІ. Рекомендації щодо внесення проекту, запропонованого до фінансування за рахунок коштів  Громадського бюджету с.Сагунівки, в перелік проектів  для голосування (в т.ч.  опис передумов, які можуть зашкодити реалізації пропозиції (проекту) та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого проекту)*

а) позитивні

б) негативні

Обґрунтування/зауваження:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

с.Сагунівка, «_______»____________р.

__________________________________________

П.І.Б. та підпис

 

Додаток 3

до Положення про громадський

бюджет с.Сагунівка

БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

Прізвище

Ім’я

По-батькові

 

 

Дата народження

 

Адреса фактичного

місця проживання

в с.Сагунівка :

 

 • Згода на обробку персональних даних:

Я, ___________________________________________, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних Сагунівської сільської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди.

__________                                                                                                   __________________

          дата                                                                                                                                                                                      (підпис)

п/п

Назва завдання проекту

 

  Відмітка про голосування **
Розділ 1. Проекти, які пропонуються для голосування*
1. Назва проекту  
2. Назва проекту  
3. …………  
Розділ 2. Мікропроекти, які пропонуються для голосування*
1. Назва проекту  
2. Назва проекту  
3. …………  

*Перелік проектів, які допускаються до голосування, формується з проектів, які отримали попередню позитивну оцінку  виконавчого комітету Сагунівської сільської ради та допущені до голосування;

** Проголосувати можна 1 раз за кожний із проектів, про що робиться позначка у відповідній графі. В разі наявності більш, ніж 1 позначки, бланк для голосування вважається недійсним.

рішення 26-21 Положення про громадський бюджет

Зв'язатись з нами

Напишiть нам своє прохання або рекомендацiї, будемо дуже вдячнi за спiвпрацю!