Проект-рішення: "Про прийняття зауважень та пропозицій щодо проекту рішення щодо встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік" (Не затверджено)

12.06.2017

Про прийняття зауважень та пропозицій щодо проекту рішення щодо встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік

Відповідно до ст.9, ст.13 Закону України «Про засади державної регуляторної

політики у сфері господарської діяльності» №1160 – 1У від 11.09.2003 року з подальшими змінами і доповненнями, пп.12.3.4 п.12.3 ст.12 Податкового кодексу України Сагунівська сільська рада з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань оприлюднює Аналіз регуляторного  впливу проекту рішення про затвердження проектів  положень, про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податку на території  Сагунівської сільської ради на 2018 рік та проект рішення Про затвердження Положення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік» на території  Сагунівської сільської ради.

Зауваження і пропозиції від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 11 червня 2017 року.

Зауваження і пропозиції приймаються у письмовому виді за адресою: вул.Лесі Українки,77/4, с.Сагунівка, Черкаський район, Черкаська область, 19644, Сагунівська сільська рада,   E-mail: sagunivskarada@ukr.net, ttp://sagunivka.ck.ua

Аналіз регуляторного  впливу

Проекту рішення про затвердження проектів  положень, про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податку на території  Сагунівської сільської ради на 2018 рік.

 

Проект рішення Сагунівської сільської ради  « Про встановлення місцевих податків та зборів  на  2018 рік » розроблені відповідно до Податкового кодексу України та нормативної грошової оцінки .

 

Проект рішення Сагунівської сільської ради  « Про встановлення місцевих податків та зборів  на  2018 рік » розроблено з метою  поповнення  бюджету сільської ради  для виконання  програми  соціально – економічного  розвитку  територіальної громади , ефективного  використання  земель комунальної власності.

 

Визначення та аналіз проблем , яку буде розв’язано  шляхом регулювання.

Проектом рішення передбачається затвердження проектів положень про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податків, що  створює  умови  для надходження  до бюджету  селищної  ради  коштів одержаних  від  сплати  податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, земельного податку, єдиного податку, туристичного збору та акцизного податку  на території Сагунівської  сільської  ради.

 

Обгрунтування  прийняття  регуляторного акта.

Встановлення ставок земельного податку відповідно до поновленої та затвердженої технічної документації з нормативної грошової оцінки , Податкового Кодексу України забезпечить збільшення надходжень до селищного бюджету .

Основною метою  прийняття  відповідного рішення  є виконання  місцевого бюджету  та ефективне  використання  коштів для виконання  Програми  економічного та  соціального  розвитку  територіальної громади , забезпечення  прозорості  та відкритості  надходження  та  використання  коштів  бюджету.

За умови невстановлення нових ставок земельного податку рішенням сільської ради , відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України земельний податок буде нараховано за минулорічними ставками, без застосування  коефіцієнту індексації НГО землі , що призведе до втрат сільського бюджету. Це суперечить   регуляторним принципам.

 

  1. Визначення та оцінка  альтернативних   способів  досягнення  встановлення  цілей.

В  якості  альтернативи  до  запропонованого  регулювання  можна розглянути   збереження  існуючої  ситуації , що призводить  до поглиблення  існуючої проблеми . Надходження  до місцевого бюджету  чітко  регулюються  Бюджетним  кодексом  України. Основними  джерелами  надходжень  є – податок  на  прибуток  та  земельний податок. Ставку земельного податку за земельні ділянки  можна  коригувати  диференціюючи розмір ставки податку .

У той  же час обраний спосіб досягнення встановлених цілей є раціональним :

– оскільки забезпечує принципи  державної регуляторної політики ;

– досягнення  цілей  державного  регулювання  ;

– забезпечує реалізацію потреб у вирішення проблем місцевого значення;

– встановлює порядок нарахування і сплати та розміри ставок земельного податку з населення, який надходить до місцевого бюджету .

 

  1. Механізм, який пропонується  застосувати для розв’язання  проблеми і  відповідні  заходи.

Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільської  ради належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів на території сільської ради .Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення Сагунівською сільською радою. Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним щляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм  рішення  «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік» на території Сагунівської сільської ради .

Після прийняття зазначеного рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік» на території Сагунівської сільської  ради з питань  оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства .

Проектами положень «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік»  затверджуються:

ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки,

ставка транспортного податку,

ставки земельного податку,

ставки єдиного податку,

ставка туристичного збору,

ставка акцизного податку

 

Обгрунтування  можливості  досягнення  визначених цілей  у разі  прийняття  регуляторного акту.

Ймовірність  досягнення  цілей  ґрунтується  на високій  мотивації суб’єктів  господарювання  стосовно  виконання  вимог  акту , яка  полягає у:

простоті  та доступності  положень ;

простоті виконання  вимог положень;

врегулювання прав  і обов’язків  суб’єктів господарювання , на яких  поширюється  дані положення ;

встановлення чіткого  порядку  розрахунку  земельного податку  за земельні  ділянки  державної або  комунальної власності  у межах  населених пунктів;

Можлива  шкода  у разі  настання  очікуваних  наслідків  дії акту  не прогнозується.

 

Визначення  очікуваних  результатів  прийняття  регуляторного акта.

У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради про затвердження проектів положень ” Про встановлення місцевих податків та зборівна 2018 рік”  очікується наступний результат:

  1. Відповідність розмірів ставок земельного податку діючому законодавству, зокрема Закону України ” Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” , Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.
  2. Надходження  коштів  до місцевого бюджету  від сплати земельного податку з метою їх подальшого спрямування на соціально – економічний  розвиток територіальної громади та ремонт об’єктів соціальної сфери .
  3. Часткове виконання  Програми   економічного та  соціального  розвитку  територіальної громади  .

 

Обгрунтування  строку  чинності  регуляторного акту.

З моменту  набрання  чинності  даного проекту  рішення термін  дії 1 рік .

 

Показники ефективності регуляторного акта.

Збільшення надходжень до сільського бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення сільської  ради про затвердження проектів положень ” Про встановлення місцевих податків та зборівна 2018 рік” .

Кількість платників земельного податку, на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту .

Рівень поінформованості платників  податку з основних положень регуляторного акту.

 

Відстеження  результативності

Для відстеження  результативності  рішення Сагунівської сільської  ради  відповідно до статті 10 Закону України “Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності” буде  застосовано аналіз  статистичних даних,  даних бюджетної та податкової  звітності.

Терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради встановлені :

– базове – до дня набрання чинності регуляторного акту ;

– повторне – через  рік після набрання  чинності регуляторного акту ;

з моменту закінчення заходів  з повторного  відстеження результативності цього акту .

про встановлення місцевих податків і зборів на 2018р.

 

 

Зв'язатись з нами

Напишiть нам своє прохання або рекомендацiї, будемо дуже вдячнi за спiвпрацю!